IVO Rotterdam

Evaluatie Leefstijltraining voor Justitiabelen

/ Werkterreinen / Overig / Publicaties 

Rapport: Barendregt, C & Wits, E. (2014) De Leefstijltraining in woord en daad
Programma-integriteit van de uitvoering van de Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen.
Rotterdam: IVO.