IVO Rotterdam

Wijkscan Plus

 
Wijkgericht werken, de noodzaak om te differentiëren

Steeds meer wordt de wijk het niveau waar zorg in een vroeg stadium en ‘dicht bij huis’ wordt georganiseerd. Dit sluit aan op het welzijnswerk en informele netwerken in de wijk. Om doelmatig te werken zullen lokaal prioriteiten moeten worden gesteld.

Hiervoor zijn niet alleen de ‘harde’ gegevens, zoals de bevolkingssamenstelling en zorggebruik nodig, maar ook informatie over de zaken die door bewoners, lokale ondernemers, professionals in zorg en welzijn als belangrijk worden ervaren. Lokale monitor- en registratiegegevens laten namelijk maar een deel van de werkelijkheid zien. Ze zeggen niets over het functioneren van formele en informele lokale netwerken om bij aan te haken. Vaak zijn deze gegevens ook niet helemaal actueel.

Wijkscan Plus
Het IVO biedt een methodiek van kleinschalige wijkonderzoeken aan. Hierbij brengt een onderzoeker in 4 à 5 maanden tijd samen met ‘zorgprofessionals’ de lokale problematiek in kaart. Daarvoor spreekt hij of zij met lokale stakeholders over deze problematiek en denkt hij of zij na over een geschikte aanpak.

Werkwijze
Een interviewer van het IVO verzamelt samen met twee zorgprofessionals de benodigde informatie, via onder andere bewoners, lokale ondernemers en wijkprofessionals. De twee zorgprofessionals werken bij zorg- of welzijnsorganisaties die al in de wijk actief zijn, of dat in de wijk zullen worden.

Deze werkwijze noemen wij ‘Wijkscan Plus’. Het resultaat is niet alleen een rapportage met een analyse van de kenmerken van de wijk (zoals gangbaar is in een wijkscan), maar ook de beleving en ervaringen van bewoners en professionals komen in beeld. Daarnaast bouwen we een lokaal netwerk op dat na het onderzoek betrokken blijft bij de wijkaanpak.

Voor meer info zie onze folder of mail uw vraag naar Elske Wits: wits@ivo.nl