IVO Rotterdam

Woonwensen en woonmogelijkheden van daklozen in Leiden

/ Werkterreinen / MO / Publicaties 
Barendregt, C., Martinelli, T., & Rodenburg, G. (2017)

Woonwensen en woonmogelijkheden van cliënten die bij De Binnenvest wonen of verblijven
Onderzoek in het licht van de voorgenomen decentralisatie van de maatschappelijke opvang.