IVO Rotterdam

Vacatures

 
Drie studenten gezocht bij onderzoeksbureau IVO in Rotterdam

Het IVO is een wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. Bij het IVO werken psychologen, gezondheidswetenschappers, sociologen, criminologen en antropologen.

Wij zijn op zoek naar drie studenten die in de eerste helft van 2018 hun scriptie-onderzoek uit willen voeren. Hierbij denken we aan WO-studenten van bijvoorbeeld de opleidingen psychologie, gezondheidswetenschappen, sociologie, criminologie en antropologie of HBO-studenten van bijvoorbeeld maatschappelijk werk, gedrag en maatschappij, pedagogiek en sociaal pedagogische hulpverlening.

Er lopen momenteel drie projecten bij het IVO waar studenten van universiteiten of hogescholen in Rotterdam of omstreken hun master- of bachelorscriptie over kunnen schrijven. Bij al deze projecten wordt er in de eerste helft van 2018 data verzameld door middel van vragenlijsten. De studenten zullen ondersteunen bij het afnemen van deze vragenlijsten, data invoeren en analyses uitvoeren om onderzoeksvragen te beantwoorden en aanbevelingen te formuleren voor praktijk, beleid en onderzoek. Studenten kunnen voor hun scriptie in overleg een eigen focus kiezen aan de hand van hun persoonlijke interesses en de eisen van hun opleiding. Vanuit het IVO krijgen de studenten begeleiding van een ervaren onderzoeker.


Het gaat om de volgende drie projecten:

1) Herstel na drugsverslaving

Een verslaving overwinnen, of problematisch drugsgebruik veranderen, blijkt een ingewikkeld proces. Persoonlijke, maar ook sociale en maatschappelijke factoren beïnvloeden de loop van dit proces. De operationalisering van dit proces, afkomstig uit de GGZ, wordt vaak samengevat als ‘herstel’. Het concept herstel omvat zowel controle over middelengebruik, als algemene gezondheid, welzijn en (actieve) deelname aan de samenleving. In dit project onderzoeken we welke factoren bijdragen aan een voortdurend en stabiel herstel van mensen met problematisch drugsgebruik. De dataverzameling kan plaatsvinden door heel Nederland.


2) Mentoring van kwetsbare jongeren

Een deel van de jongeren die opgroeien in Rotterdam krijgt te maken met problemen, bijvoorbeeld psychosociale problemen, financiële problemen, relatieproblemen, huisvestingsproblemen en/of problematisch middelengebruik. Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren sociaal uitgesloten raken (uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken, in het criminele circuit terechtkomen) en niet (kunnen) participeren in de maatschappij, verdienen zij ondersteuning. In dit project onderzoeken we het effect van een mentoring-aanpak bij deze jongeren. De dataverzameling vindt plaats in Rotterdam.


3) Wijkchallenge stoppen met roken

Hoewel het percentage rokers de afgelopen decennia geleidelijk is gedaald, zijn er nog steeds (kwetsbare) groepen in de samenleving waar roken veel voorkomt. Om deze mensen te bereiken en te activeren, worden wijkchallenges georganiseerd om stoppen met roken te stimuleren. Voor dit project gaan verslavingsmedewerkers samen met wijkprofessionals in twee achterstandswijken rokende bewoners mobiliseren om te stoppen met roken. Er wordt ook ondersteuning bij het stoppen gegeven, bijvoorbeeld met groepstrainingen. In dit project onderzoeken we het effect van deze wijkchallenges. De dataverzameling vindt plaats in Den Haag en Utrecht.

Ben je geïnteresseerd in één van deze projecten of heb je vragen? Neem dan contact op met Dr. Gera Nagelhout via nagelhout@ivo.nl voor meer informatie over de verdere procedure.