IVO Rotterdam

Werkterrein alcohol

/ Werkterreinen / Alcohol 


Op het gebied van alcoholgerelateerde gezondheid (ongelukken, medische gevolgen) doet Nederland het vrij goed en behoort het tot de top van Europa. Volwassenen drinken vergeleken met andere Europese landen niet erg veel alcohol. Jongeren behoren qua alcoholgebruik tot de middenmoot in Europa. Toch ontstaan er in bepaalde leeftijdsgroepen problemen. Zo is het aantal ouderen met alcoholproblematiek in de verslavingszorg enorm toegenomen. Bij jongeren onder de 16 jaar zagen we in het afgelopen decennium eerst een toename in het alcoholgebruik en een verlaging van de gemiddelde startleeftijd. De laatste jaren zien we echter op beide vlakken een verbetering, hoewel er indicaties zijn dat er wel een toename is in incidenten waarbij zeer veel alcohol genuttigd wordt.

IVO onderzoek
Het IVO houdt zich veel bezig met projecten op het gebied van preventie en vroegsignalering van beginnende problematiek en behandeling. Hierbij voeren we zowel toegepaste projecten uit, als projecten die gericht zijn op het bundelen van bestaande kennis op deze gebieden. Verder houden we ons bezig met de effectiviteit en processen van behandelingen en interventies, zowel in eerste- als tweedelijnszorg. Ook voeren we fundamenteel onderzoek uit naar determinanten van terugval in verslaving. Ten slotte doen we ook epidemiologisch onderzoek waarbij prevalentie van alcoholgebruik in verschillende doelgroepen in kaart wordt gebracht.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elske Wits, telefoon: 010 – 425 33 66.

Projecten (lopend)


Projecten (afgerond) 

Publicaties

lees verder lees verder Meerkerk, GJ., Schoenmakers, TM., Van Ansem, WJC, & Van de Mheen, D. (2013). lees verder

>> archief