IVO Rotterdam

Werkterrein drugs

/ Werkterreinen / Drugs 

Harddrugs als basecoke (crack), heroïne en methadon worden gebruikt in (gemarginaliseerde) drugsscenes, waar verslaving kan samengaan met overlast, dakloosheid, en justitiële, sociale en psychische problemen. IVO heeft expertise in kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar determinanten en gevolgen van gebruik van harddrugs. Ook heeft IVO ervaring in onderzoek naar de (detail)handel van harddrugs.

Cannabis, beter bekend als marihuana of wiet, wordt gebruikt door rond de 3% van de bevolking. IVO doet onderzoek dat politici, beleidsmakers, hulpverleners en preventiewerkers inzicht geeft in gebruik van en handel in cannabis.

Nieuwe drugs zijn drugs die, zo lijkt het, vanuit het niets populair worden in bepaalde gebruikersgroepen. IVO doet onderzoek naar trends en ontwikkelingen in middelengebruik waardoor nieuwe drugs gesignaleerd worden, maar ook naar achtergronden en effecten van gebruik van nieuwe middelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. Gert-Jan Meerkerk, telefoon: 010 – 425 33 66.

Projecten (lopend)
Projecten (afgerond)


 

Publicaties

lees verder lees verder Eindrapport: Hammink, A., Barendregt, C., Wits, E. lees verder

>> archief