IVO Rotterdam

Werkterrein maatschappelijke opvang en maatschappelijke zorg

/ Werkterreinen / MO 

Maatschappelijke opvang en zorg is een veld dat continu in beweging is. Vaststaat dat het gaat om (sociaal) kwetsbare mensen die kampen met meervoudige problematiek. Een groot deel maakt niet zelfstandig of vrijwillig gebruik van belangrijke maatschappelijke voorzieningen. Het gaat om dak- en thuislozen (waaronder zwerfjongeren, vrouwen en gezinnen), (ex)psychiatrisch patiënten, illegalen, harddrugverslaafden, alcoholisten of anderen aan de rand van de samenleving. Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden voor de zorg voor kwetsbare groepen.

IVO heeft jarenlange onderzoekservaring onder kwetsbare groepen in de samenleving. Naast zuiver kwantitatief onderzoek voert IVO veel kwalitatief (veldwerk)onderzoek onder deze groepen uit. Kenmerkend voor het IVO-onderzoek is dat het veld – doelgroep en professionals – daarbij nauw betrokken worden. Ook staan adviseurs van IVO (centrum)gemeenten bij in beleidsontwikkeling en bieden zij begeleiding bij de implementatie van interventies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Barbara van Straaten, telefoon: 010 – 425 33 66.

Projecten (lopend)
-


Projecten (afgerond) 

Publicaties

Van Straaten, B. (2016) lees verder Van Straaten, B., Van Gelder, N., Rodenburg, G. & Van de Mheen, D. lees verder Hammink, A., & Rodenburg, G. (2014) lees verder

>> archief