IVO Rotterdam

Werkterrein overgewicht

/ Werkterreinen / Overgewicht 

Het hebben van overgewicht of obesitas kan problemen opleveren voor zowel de lichamelijke gezondheid als voor het psychosociale welbevinden. Helaas is overgewicht een groeiend probleem, zowel onder kinderen als volwassenen. Diëten hebben onvoldoende effect en de preventie van overgewicht is lastig omdat het door een heel scala aan factoren beïnvloed wordt.

Op dit moment worden er op veel plaatsen in Nederland interventies uitgevoerd om overgewicht terug te dringen. Van belang hierbij is deze interventies zoveel mogelijk te baseren op wetenschappelijke kennis. Op die manier kan er een beter effect verwacht worden. Bovendien zijn procesevaluaties en effectonderzoek van belang om de interventies te optimaliseren. Onder leiding van prof. dr. Dike van de Mheen richt IVO zich op onderzoek naar veranderbare factoren in de micro-omgeving (o.a. het gezin) die de ontwikkeling van overgewicht beïnvloeden. Waar dieetprogramma’s voor volwassenen falen, kan bij kinderen nog positieve effecten van preventie verwacht worden. Het is gemakkelijker om ervoor te zorgen dat kinderen niet dik worden, dan om reeds verkregen overgewicht kwijt te raken. Daarvoor is het wel noodzakelijk om te weten waarop we die preventieve interventies moeten richten.

Projecten (afgerond)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dr. Barbara van Straaten, telefoon 010-4253366. 

Publicaties

Van Rooij, A.J., DeFuentes-Merillas, L., Meerkerk, G.J., Nijs, I.M.T., Van de lees verder van Ansem WJ, Schrijvers CT, Rodenburg G, Schuit AJ, van de Mheen D. lees verder Rodenburg G, Oenema A, Pasma M, Kremers SP, van de Mheen D. Clustering of food and activity lees verder

>> archief