IVO Rotterdam

Werkterrein roken

/ Werkterreinen / Roken 

Dat roken zeer schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid is algemeen bekend. Ondanks dat het percentage rokers in de laatste decennia flink is gedaald, roken in Nederland nog steeds meer mensen (28 procent) dan in andere Westerse landen. Desondanks stoppen veel mensen niet met roken. Omdat het terugbrengen van het aantal rokers een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het voorkómen van volksgezondheidsproblemen heeft de aanpak van roken een hoge prioriteit.

Naast het bevorderen van stoppen met roken is ook het ontmoedigen van beginnen met roken belangrijk. Veel jongeren experimenteren tijdens hun adolescentie met roken en veruit de meeste rokers steken hun eerste sigaret op voor hun 18e verjaardag.

Politici, beleidsmedewerkers, preventiewerkers, maar ook GGD-en, scholen en ouders zijn geïnteresseerd in het middelengebruik van jongeren, omdat tijdens de adolescentie ontwikkelde patronen meestal model staan voor gebruikspatronen in het latere leven. Daarnaast wordt de (vroege) adolescentie als de levensfase beschouwd waarin het ontstaan van patronen in middelengebruik nog voorkómen of beïnvloed kan worden.

IVO doet onderzoek naar roken onder zowel volwassenen als jongeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Gera Nagelhout, telefoon: 010 – 425 33 66.

Projecten (lopend)


Projecten (afgerond)


 

Publicaties

Van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., & Van de Mheen, D. (2011). lees verder Bouwens, J., Kleinjan, M., Peters, L., & Van den Eijnden, R.J.J.M. (2007). lees verder Kleinjan, M., Van den Eijnden, R.J., Dijkstra, A., Brug, J., & Engels, lees verder

>> archief