IVO Rotterdam

Overige projecten

/ Werkterreinen / Overig 
Steeds vaker beantwoordt IVO vragen uit het zorgveld die buiten ons oorspronkelijke domein van middelengebruik en verslaving liggen. Hiermee volgen we de landelijke ontwikkelingen waar steeds meer integraal en sector-overstijgend wordt gewerkt. Qua professionalisering groeien domeinen in de geestelijke gezondheidszorg meer naar elkaar toe. Die ontwikkeling is deels inhoudelijk gestuurd (verslaving is een probleem van de geestelijke gezondheid), deels door nieuwe vormen van financiering.

Hoewel IVO specialistische kennis over middelengebruik en verslaving in huis heeft, is er ook een schat aan kennis en ervaring over onder andere zorg en behandeling, richtlijnen en protocollen, opvang en herstel, en beleid en uitvoering.

Overige projecten (lopend) Gemeentebeleid (lopend)
Kinder- en jeugdzorg (afgerond)
Overige projecten (afgerond)
Infectieziekten - Hepatitis B (afgerond)


 

Publicaties

Meerkerk, G.J., Van Straaten, B. & Rodenburg, G. (2017). lees verder Van Straaten, B. Rodenburg, G. & Jansen, W. (2017) lees verder Van Rooij, A.J., DeFuentes-Merillas, L., Meerkerk, G.J., Nijs, I.M.T., Van de lees verder

>> archief