IVO Rotterdam

IVO Nutrition and Physical Activity Child cohorT

/ Werkterreinen / Overgewicht / Projecten 

project afgerond

INPACT is een longitudinale cohortstudie die zich primair richt op de invloed van ouders op eetgedrag, beweeggedrag en ontwikkeling van de BMI bij kinderen van 8-12 jaar. Algemene ouderschapsstijlen, specifiek opvoedingsgedrag van ouders ten aanzien van eetgedrag en beweeggedrag van kinderen, evenals het voorbeeldgedrag van de ouders zelf, vormen de belangrijkste aandachtspunten binnen dit onderzoek. Daarnaast is aandacht voor de invloed van de buurtomgeving op eetgedrag van kinderen, en op het schoolbeleid ten aanzien van eten.
In vier jaarlijkse opeenvolgende metingen werden ruim 1.800 kinderen en hun ouders gevolgd. De eerste meting heeft plaatsgevonden in het najaar van 2008 in de GGD-regio Zuidoost-Brabant (Eindhoven, Helmond en omringende gemeenten). Om het aandeel kinderen en ouders met verschillende nationaliteiten in het onderzoek te verhogen, zijn in het voorjaar van 2009 een twaalftal Rotterdamse scholen aan het onderzoek toegevoegd. In het najaar van 2009 vond de tweede meting plaats, in het najaar van 2010 de derde en in het najaar van 2011 de vierde en (voorlopig) laatste meting. De metingen bestonden uit een vragenlijst voor ouders, een vragenlijst voor de kinderen, en het op school meten van lengte en gewicht van de kinderen door gekwalificeerde onderzoeksassistenten.

Gerda Rodenburg en Wilke van Ansem zijn gepromoeerd op het INPACT-onderzoek. Hun proefschriften vindt u hier:

Family matters (Gerda Rodenburg)
Childrens food environment (Wilke van Ansem)

Voor meer informatie over het INPACT-project, evenals voor hieraan gerelateerde opdrachten, kunt u contact opnemen met dr. Gerda Rodenburg telefoon: 010-4253366.