IVO Rotterdam

Aankoop en gebruik van alcohol door jongeren

/ Werkterreinen / Alcohol / Projecten 

Aankoop en gebruik van alcohol door jongeren: tweede meting 

Download hier het volledige rapport

Opdrachtgever
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)

Vraag- en doelstelling
In het najaar van 2004 heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden naar het alcoholgebruik van Nederlandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Om inzicht te krijgen in recente ontwikkelingen en trends in het alcoholgebruik van jongeren heeft het NIGZ het IVO gevraagd om in 2006 een vervolgstudie uit te voeren. Dit vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden onder jongeren van 12 tot en met 17 jaar en de ouders van deze jongeren.

Opzet onderzoek
Dezelfde scholen die eerder meededen, te weten 13 scholen voor voortgezet onderwijs en 3 ROC-scholen, zijn benaderd om aan het vervolgonderzoek deel te nemen. Voor 3 scholen die afvielen zijn nieuwe vergelijkbare scholen geworven. Deelname aan het onderzoek betekent dat scholen zelf per schoolniveau (VMBO, HAVO en VWO) en per leerjaar één of twee klas(sen) selecteerden. In de geselecteerde klassen zijn gedurende 1 lesuur vragenlijsten afgenomen. Daarnaast werden evenals in 2004, ook vragenlijsten onder ouders worden afgenomen. De vragenlijsten voor de ouders werden naar het huisadres gestuurd. Om de respons onder ouders te verhogen konden deze de vragenlijst ook online in vullen. Recente ervaringen leren dat deze ‘multimethod approach’ een hogere respons oplevert.

Onderzoekers
Raymond Vet, Regina van den Eijnden