IVO Rotterdam

Probleemdrinken meten

/ Werkterreinen / Alcohol / Projecten 

Het meten van probleemdrinken - ontwikkeling en validatie van een verkorte vragenlijst ter meting van problematisch alcoholgebruik in de algemene bevolking 

Download hier het rapport

Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vraag- en doelstelling
Het voorkomen en bestrijden van alcoholgerelateerde problemen vormt een belangrijk doel van zowel de lokale als nationale overheid. Om beleid dat gericht is op het terugdringen van alcoholgerelateerde problemen te kunnen evalueren is het van belang de prevalentie van probleemdrinken in een bepaalde populatie te kunnen vaststellen en monitoren. Bestaande instrumenten zijn onvoldoende gevalideerd en te omvangrijk om in onderzoeken naar gezondheidsgedrag van bijvoorbeeld GGD en CBS opgenomen te kunnen worden. Doel van het project is het ontwikkelen van een korte vragenlijst waarmee eenvoudig, valide en betrouwbaar probleemdrinken kan worden vastgesteld. Tevens wordt gekeken of het mogelijk is op basis van de vragenlijst drinkers te ordenen naar ernst van probleemdrinken en of er verschil is tussen verschillende subpopulaties (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau) in de mate waarin de vragenlijst in staat is probleemdrinken te identificeren.

Opzet onderzoek
De gegevens komen van een eerder (2003) uitgevoerd onderzoek naar de prevalentie van probleemdrinken in Nederland. Met behulp van o.a. factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse en regressieanalyse zal de oorspronkelijke schaal van 37 items gereduceerd worden tot een minimaal aantal items.

Onderzoekers
Gert-Jan Meerkerk, Mieke Derickx, Frans Tan, Ronald Knibbe