IVO Rotterdam

Interventie spoedeisende hulp

/ Werkterreinen / Alcohol / Projecten 

Het ontwikkelen en toetsen van een interventie bij jongeren die als gevolg van overmatig alcoholgebruik op de spoedeisende hulp worden behandeld
 
Opdrachtgever
ZonMw
 
Vraag- en doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen en toetsen van een interventie bij jongeren die als gevolg van overmatig alcoholgebruik de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis bezoeken.
De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt: Wat is de effectiviteit van een kortdurende interventie voor jongeren die als gevolg van overmatig alcoholgebruik letsel hebben opgelopen en behandeld worden op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis?
 
Opzet onderzoek
Het project bestaat uit het aanbieden van een interventie aan jongeren die vanwege overmatig alcoholgebruik (6 of meer glazen) de SEH van het Meander MC in Amersfoort of het Erasmus MC in Rotterdam bezoeken. De interventieperiode in Amersfoort is inmiddels afgerond, momenteel loopt het project nog in Rotterdam. De jongeren in de experimentele groep worden 7-10 dagen  na hun SEH-bezoek uitgenodigd voor een gesprek met een preventiefunctionaris van Parnassia Psychomedisch Centrum. De preventiefunctionaris bespreekt met behulp van een motivationeel interview het alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen voor de jongere. Het effect van deze interventie bij de experimentele groep zal vergeleken worden met een controlegroep die geen interventie heeft ontvangen. De uitkomstmaten waarop de twee groepen vergeleken worden zijn mate van overmatig alcoholgebruik en mate van risicovol gedrag bij overmatig alcoholgebruik. Dit wordt gemeten met behulp van een follow-up vragenlijst 6 maanden na de interventie (experimentele groep) of 6 maanden na het SEH-bezoek (controlegroep).
 
Onderzoekers
Anneke Risselada, Elske Wits (projectleider)