IVO Rotterdam

Wat-drink-jij.nl

/ Werkterreinen / Alcohol / Projecten 

Watdrinkjij.nl - een kwalitatieve studie naar usability en op-maat mogelijkheden

Download hier het rapport

Opdrachtgever
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)

Vraag- en doelstelling
Het NIGZ is binnen de alcoholcampagne voor jongeren “Drank, de kater komt later” bezig met het ontwikkelen van een zogenaamde drinktest: een computer tailored intervention gericht op de afname van het alcoholgebruik van overmatig drinkende jongeren. In deze digitale drinktest krijgen jongeren na het invullen van een aantal vragen over hun alcoholgebruik een persoonlijk advies. Op grond van bevindingen in de internationale literatuur is de verwachting dat een dergelijk advies-op-maat grotere effecten heeft op de determinanten van alcoholgebruik evenals op de (afname van) alcoholinname, dan algemene niet op de persoon toegespitste informatie. In het onderzoek staan twee vraagstellingen centraal: (1) zicht geven op verbetermogelijkheden van de gebruikersvriendelijkheid van watdrinkjij.nl; en (2) zicht geven op mogelijke differentiaties van de test gericht op specifieke subgroepen.

Opzet onderzoek
De studie heeft een kwalitatief onderzoeksdesign. De eerste vraagstelling wordt onderzocht middels een observatiestudie, waarbij een aantal jongeren (n = 45) individueel en onder toezicht van de onderzoeker de drinktest invullen en na afloop een aantal korte vragen over de gebruikersvriendelijkheid van de website beantwoorden. De tweede vraagstelling wordt onderzocht door middel van focusgroepen, waarbij een aantal van dezelfde jongeren uit de eerste deelstudie (n = 20) deelneemt aan een discussie over verschillende mogelijkheden voor differentiatie van de drinktest. Hiermee wordt beoogd zoveel mogelijk kwalitatieve informatie te verzamelen die kan worden aangewend om drinktest te optimaliseren. Gezien het belang van variatie in de steekproef gaatl binnen dit onderzoek vooral veel aandacht uit naar de werving van de jongeren. Er wordt gestreefd naar een steekproef waarin jongeren van verschillende leeftijden, opleidingsniveau’s en etnische achtergronden vertegenwoordigd zijn.

Onderzoekers
Anneke Risselada, Brigitte Boon (projectleider)