IVO Rotterdam

Promotietraject - Stoppen met Roken

/ Werkterreinen / Roken / Projecten 

Determinanten van stoppen met roken bij adolescenten:
De rol van psycho-fysiologische, psychosociale en gewoonte factoren

Opdrachtgever
Astma Fonds en Stivoro

Vraag- en doelstelling

Inzicht verkrijgen in welke factoren belangrijk zijn in het proces van stoppen met roken bij adolescenten; hierbij wordt zowel gekeken naar daadwerkelijk stoppen als naar eerdere stadia in dit proces.

Opzet onderzoek
Een total van 33 willekeurig geselecteerde middelbare scholen afkomstig uit heel Nederland nam deel aan het onderzoek. Vanaf de eerste en tweede klas werd aan jongeren jaarlijks een vragenlijst afgenomen over hun rookgedrag. In totaal zijn vijf metingen uitgevoerd. De vragenlijsten bestonden uit vragen over het gebruik van sigaretten, nicotine afhankelijkheid, aantal en duur van stoppogingen, de voor- en nadelen van roken, opvoeding op het gebied van roken, verleidingen om te roken, smoesjes om te roken en over de processen die een rol spelen bij stoppen met roken. Later binnen het project is een experiment uitgevoerd waarin middels een craving-manipulatie (abstinentie vs. vrij roken) het effect van een periode van abstinentie op ervaren craving en onthoudingsverschijnselen is onderzocht.

Promotietraject Marloes Kleinjan
  • Kleinjan, M., Engels, R.C.M.E., Van Leeuwe, J., Brug, J., Van Zundert, R.M.P., & Van den Eijnden, R.J.J.M. (2008). Mechanisms of adolescent smoking cessation: The roles of readiness to quit, nicotine dependence and smoking of parents and peers. Drug and Alcohol Dependence (In press). 
  • Van Zundert, R.M.P., Engels, R.C.M.E., Kleinjan, M., & Van Den Eijnden, R.J.J.M. (2008). Environmental smoking, cognitions, nicotine dependence, and readiness to quit smoking: A comparison between asthmatic and non-asthmatic adolescents. Journal of Pediatric Psychology, 33, 821-832.
  • Kleinjan, M., Brug, J., Van den Eijnden, R.J.J.M., Vermulst, A.A., Van Zundert, R.M.P., & Engels, R.C.M.E. (2008). Associations between the transtheoretical processes of change, nicotine dependence and adolescent smokers’ transition through the stages of change. Addiction, 103, 331-338
  • Kleinjan, M., Van den Eijnden, R.J.J.M., Van Leeuwe, J., Brug, J., Van de Ven, M.O.M., & Engels, R.C.M.E. (2008). Adolescents’ movement towards cessation of smoking: Role and relative value of the processes of change and nicotine dependence. Psychology and Health, 23, 729-743.
  • Kleinjan, M., Van den Eijnden, R. J. J. M., Van Leeuwe, J., Brug, J., Otten, R., & Engels, R. C. M. E. (2007). Factorial and convergent validity of nicotine dependence measures in adolescents: Towards a multidimensional approach. Nicotine & Tobacco Research, 9, (11), 1109-1118.
  • Kleinjan, M., Van den Eijnden, R.J., Dijkstra, A., Brug, J., & Engels, R.C.M.E. (2006). Excuses to continue smoking: the role of disengagement beliefs in smoking cessation. Addictive Behaviors, 31, (12), 2223-2237.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. Dike van de Mheen, telefoon: 010 – 425 33 66.

Onderzoeksteam
drs Marloes Kleinjan (oio), dr RJJM van den Eijnden (projectleider), prof dr R Engels, prof dr ir Hans Brug