IVO Rotterdam

Zorgtoeleiding naar de GGZ

/ Werkterreinen / MO / Projecten 

Download hier de screener
Download hier het rapport met de resultaten van de tweede fase

Opdrachtgever
GGD Rotterdam-Rijnmond 

Vraag- en doelstelling
Het project “Toeleiding dak- en thuislozen in Rotterdam” is een meerjarenproject met als algemene doelstelling: het opsporen en toeleiden tot de hulpverlening van dak- en thuislozen met psychiatrische- en verslavingsproblemen. Hiervoor wordt een screener ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Op basis van een longitudinale studie onder 223 Rotterdamse dak- en thuislozen en een kwalitatief onderzoek onder 21 nieuwe aanmelders bij het centrale loket voor de Maatschappelijke Opvang wordt de screener ontwikkeld en geëvalueerd. 

Opzet onderzoek
Fase I (2005) van het project omvat het ontwikkelen van een screeningsinstrument voor dak- en thuislozen (incl. de buitenslapers) voor het opsporen van psychiatrische- en verslavingsproblematiek. 
Fase II (2006) omvat het monitoren van de toeleiding van dak- en thuislozen met ernstige psychiatrische- en verslavingsproblematiek naar bemoeizorgprogramma’s van ggz/verslavingszorg. In deze fase werd gekeken naar het verloop van zorggebruik en psychosociale problematiek onder dak- en thuislozen in de Rotterdamse Maatschappelijke opvang in 2006. Het screeningsinstrument bleek van goede kwaliteit, en is eenvoudig en snel af te nemen.
Fase III (2007) betreft een onderzoek naar de implementatie van het screeningsinstrument en effectiviteit van de toeleiding.

Onderzoekers
Tony van Rooij, Patricia Vuijk, Annet Heijerman, Elske Wits, Dike van de Mheen, Niels Mulder