IVO Rotterdam

Oneigenlijk medicijngebruik door jongeren: pilot

/ Werkterreinen / Drugs / Projecten 

Download hier het volledige rapport.

Financier
Stichting Volksbond Rotterdam

Vraag- en doelstelling
Met oneigenlijk gebruik van medicijnen wordt bedoeld: het gebruik van medicijnen die niet op voorschrift van een arts zijn verkregen en die gebruikt worden voor de opwekkende of juist sedatieve effecten, net zoals mensen cocaïne of speed gebruiken voor het opwekkende effect, en heroïne of alcohol voor de sedatieve effecten. De medicijnen worden niet gebruikt omdat iemand ziek is. Het oneigenlijk gebruik van medicijnen is dus vergelijkbaar met het gebruik van drugs. Belangrijk is dat het oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen grote problemen kan veroorzaken: zowel lichamelijk als psychisch als sociaal. In Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar het oneigenlijk gebruik van medicijnen door jongeren. 

Opzet onderzoek
We maken gebruik van bestaande bronnen: literatuuronderzoek, onderzoek in archieven van tijdschriften en kranten, informatie opvragen bij instellingen voor gezondheidszorg en bij belangengroepen van jongeren. Een eerste getal over het aantal jongeren dat in het afgelopen jaar oneigenlijk medicijnen heeft gebruikt wordt verkregen middels de opname van een vraag in een landelijk onderzoek onder circa 5.000 scholieren van 12 t/m 16 jaar. Als laatste gaan we het onderwerp aansnijden op verschillende internetfora waarop jongeren actief zijn. Dit levert anekdotische informatie op, ter illustratie van de literatuur en het eerste prevalentiecijfer.

Onderzoekers
Raymond Vet, Kim Lens, Patricia Vuijk, Agnes van der Poel (projectleider)