IVO Rotterdam

Helingpraktijken onder de loep

/ Werkterreinen / Overig / Projecten - Veiligheid en Overlast 

Helingpraktijken onder de loep. Impressies van helingcircuits in Nederland

download hier de volledige publicatie

Bestelinformatie: Boom Distributiecentrum
Tel.: +31 (0)522-237555, E-Mail: bdc@bdc.boom.nl

Opdrachtgever
WODC

Opzet onderzoek
‘Helingpraktijken onder de loep’ beschrijft de resultaten van een onderzoek naar verschillende facetten van de Nederlandse helingmarkt. Het functioneren ervan is onderzoekt aan de hand van drie vragen: Wie zijn de helers? Welke goederen worden er voornamelijk geheeld? En: Wat zijn de distributiekanalen? Het rapport bevat zowel een analyse van de geregistreerde helingzaken als een uitvoering beschrijving van het verschijnsel heling vanuit verschillende invalshoeken: beleidsmakers, experts, de overheid en het bedrijfsleven. Ook de helers zelf komen aan het woord.

Redacteuren
Dike van de Mheen en Paul Gruter

Met bijdragen van
D. van de Mheen, P. Gruter, P. Kruize, B. Rovers, M. Stoele

Publicatie
Dike van de Mheen & Paul Gruter (red.) (2007) Helingpraktijken onder de loep. Impressies van helingcircuits in Nederland. Den Haag / Meppel: WODC / Boom Juridische uitgevers.