IVO Rotterdam

Leefstijltraining Verslaafde Justitiabelen

/ Werkterreinen / Overig / Projecten - Veiligheid en Overlast 

Download hier het volledige rapport

Opdrachtgever
Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)

Vraag- en doelstelling
De leefstijltraining voor justitiabelen is een gedragstraining voor problematische alcohol-, druggebruikers en/of gokkers die of in een penitentiaire inrichting verblijven (intramuraal) en voor niet-gedetineerden reclasseringscliënten die onder verplicht reclasseringstoezicht staan. Doel van de leeftijdstraining is de kans op criminele recidive verminderen door problematisch middelengebruik of gokgedrag te beïnvloeden.
De leefstijltraining voor justitiabelen is medio 2006 door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie voorlopig erkend. Recentelijk is de pilot van leefstijltraining afgerond in de regio Amsterdam en Rotterdam.
In opdracht van het SVG heeft IVO de procesevaluatie van de leefstijltraining voor justitiabelen uitgevoerd. Doel hiervan was te onderzoeken in hoeverre de uitvoering van de leefstijltraining volgens plan is verlopen, welke problemen zich tijdens de uitvoering van de leefstijltraining hebben voorgedaan, en welke mogelijkheden er zijn tot verbetering.

Onderzoekers
Soenita Ganpat en Regina van den Eijnden