IVO Rotterdam

Alcoholgerelateerde criminaliteit

/ Werkterreinen / Overig / Projecten - Veiligheid en Overlast 

Download hier het rapport.

Opdrachtgever
Stichting Verslavingsreclassering GGZ

Onderzoeksopzet
Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) heeft bij het Ministerie van Justitie aangegeven dat er behoefte bestaat aan een specifieke gedragsinterventie voor de groep volwassen alcoholdelinquenten. Het gaat daarbij om plegers van gewelds- en/of vermogensdelicten, waarbij riskant, problematisch – dus niet direct verslaafd - alcoholgebruik een rol heeft gespeeld. Naar aanleiding hiervan acht het Ministerie van Justitie het allereerst wenselijk dat de behoefte van de SVG aan een specifieke gedragsinterventie voor deze dadergroep nader onderbouwd wordt. Om die reden heeft de SVG IVO gevraagd om een voorstel te doen voor onderzoek dat een dergelijke onderbouwing kan bieden. Dit onderzoek geeft inzicht in de omvang en kenmerken van alcoholdelinquenten en antwoord op de volgende probleemstelling: Is een specifieke gedragsinterventie voor de dadergroep die een delict heeft gepleegd onder invloed van alcohol wenselijk?

Onderzoekers
Soenita Ganpat, Regina van den Eijnden