IVO Rotterdam

Trendspotting Rotterdam

/ Werkterreinen / Overig / Projecten - Veiligheid en Overlast 


Download hier de factsheet Trendspotting 2006
Download hier de factsheet Trendspotting 2007
Download hier het rapport Trendspotting 2007

Trendspotting 2006
In opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond schetste IVO in 2006 het Rotterdamse straatbeeld met betrekking drugs en overlast. Zoals de titel suggereert, was het in de Rotterdamse straten opvallend rustig in vergelijking met enkele jaren geleden. Tippelprostitutie is enorm afgenomen, overlastgevende dealadressen zijn er nog nauwelijks. Over het algemeen is de zichtbaarheid van daklozen en verslaafden in de stad afgenomen. De rapportage somt een aantal maatregelen op die in de afgelopen 10 jaar aan de verbetering van het stadsbeeld hebben bijgedragen. De conclusie is dat er veel is geïnvesteerd in zowel zorg als repressie en dat deze beter op elkaar zijn afgestemd. Verder is een trend dat de (gedwongen) hulpverlening meer dan vroeger op het individu is toegesneden. Met de invoering van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang lijkt het erop dat de beheersbaarheid van openbare orde problematiek die is gekoppeld aan dakloosheid en verslaving verder toeneemt.

Barendregt C & van de Mheen D (2007) Toen was het stil op straat. Resultaten van Trendspotting 2006. Fact sheet. Rotterdam: IVO

Trendspotting 2007
Trendspoting 2007 is een kwantitatief vervolg op deze rapportage. De gesignaleerde trends in 2006 worden in grote lijnen bevestigd door een enquête onder verslaafden en dak- en thuislozen.
Hoewel via registraties veel bekend is over Rotterdamse harddruggebruikers en dak- en thuislozen, is er minder inzicht in hoe hun leefsituatie zich verhoudt tot hun drugs- en drankconsumptie. Verder is door de succesvolle bestrijding van drugsoverlast in de afgelopen jaren ook weinig zicht op de aanbodzijde van de drugsmarkt en is er weinig zicht op de relatie tussen drugsmarkt en drugsoverlast. Het is op deze onderwerpen dat Trendspotting Rotterdam 2007 zich concentreert.

Barendregt C & Van der Poel A m.m.v. G. de Kam (2008). Dak- en thuislozen en verslaafden in Rotterdam: leefsituatie en overlast. Resultaten van Trendspotting 2007. Rotterdam: IVO

Onderzoekers
Drs. Cas Barendregt (onderzoeker), drs Agnes van der Poel (projectleider), Gerdien de Kam (stagiaire)