IVO Rotterdam

Onderbouwing aanpak SolutionS

/ Werkterreinen / Alcohol / Projecten 

Opdrachtgever
SolutionS 

Download hier het rapport

Vraag- en doelstelling
De doelstelling van het literatuuronderzoek is de wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak van SolutionS. Het onderzoek richt zich in principe op de behandeling van alcohol- en drugsverslaving. De aanpak van SolutionS heeft een aantal specifieke kenmerken, waaronder de mogelijkheid tot directe opname, de toewijzing van een counsellor en de behandeling die bestaat uit een combinatie van het Twelve Step Minnesota Model en cognitieve gedragstherapie.

Onderzoeksvragen
1. Welke effecten hebben de onderdelen van de aanpak van SolutionS onafhankelijk van elkaar op (langdurige) abstinentie van alcohol/drugs?
2. Welke effecten hebben de gecombineerde onderdelen van de aanpak van SolutionS op (langdurige) abstinentie van alcohol/drugs?

Opzet
a. Telefonische ronde experts
b. Literatuuronderzoek
c. Beoordeling literatuur
d. Rapportage

Onderzoekers
Anke Snoek, Agnes van der Poel (projectleider), Dike van de Mheen