IVO Rotterdam

Clientprofielen Verslavingszorg

/ Werkterreinen / MO / Projecten 

Ontwikkelen en implementeren van een richtlijn cliëntprofielen en bijbehorende cursus

Download hier meer informatie over de cursus
Download hier de richtlijn cliëntprofielen
Download hier het implementatierapport 2007
Download hier het implementatierapport 2003

Cursus cliëntprofielen
Op zoek naar een manier om zorgaanbod en zorgvraag binnen uw instelling beter op elkaar af te stemmen? De door het IVO ontwikkelde methode voor doelgroepanalyse in de verslavingszorg helpt u verder. Een doelgroepanalyse is zinvol wanneer u een zorgprogramma voor een bepaalde doelgroep wilt ontwikkelen of bestaande zorg wilt verbeteren. Een goede analyse vooraf vermindert de kans op problemen zoals een lage instroom of een hoge drop-out, ernstige opstartproblemen van het project, of een lage effectiviteit van de aangeboden zorg. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ir. Elske Wits, telefoon: 010 – 425 33 66 

Implementatie richtlijn cliëntprofielen

In 2004 en 2005 is de methode voor doelgroepanalyse in de verslavingszorg toegepast bij twee instellingen voor verslavingszorg: Mondriaan Zorggroep (MZG) en De Grift. MZG heeft zich gericht op verbetering van het zorgaanbod voor dubbele diagnosecliënten, met name wat betreft de nazorg na opname in een dubbele diagnosekliniek. De Grift heeft de richtlijn toegepast voor het maken van een cliëntprofiel van de doelgroep van casemanagement.