IVO Rotterdam

Beleid op middelengebruik in FPC's

/ Werkterreinen / Overig / Projecten - Veiligheid en Overlast 

Beleid op het gebied van middelengebruik in de Forensische Psychiatrische Centra en Klinieken 

Download hier het rapport.

Opdrachtgever
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Vraag- en doelstelling
Hoewel blijkt dat middelengebruik een duidelijk thema is in de forensisch psychiatrische klinieken, zijn hiernaar slechts enkele studies gedaan. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het IVO gevraagd om in kaart te brengen wat het beleid is van de verschillende Forensische Psychiatrische Centra (FPC’s) en klinieken (FPK’s) ten aanzien van middelengebruik. Het gaat daarbij niet alleen om het beleid zoals dat op papier geformuleerd is, maar ook om de uitvoering ervan. De volgende probleemstelling staat centraal in dit onderzoek:

Wat is het- geschreven en ongeschreven- beleid van forensisch psychiatrische centra op het gebied van middelengebruik van tbs-gestelden? Zijn er zowel volgens professionals als tbs-gestelden mogelijkheden tot verbetering van dit beleid?

Opzet onderzoek
Het betreft een kwalitatieve studie die wordt uitgevoerd in alle 13 forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, worden kwalitatieve gegevens verzameld aan de hand van vier verschillende methoden:

(1) het bestuderen van schriftelijke beleidsstukken,
(2) het afnemen van semi-gestructureerde interviews met professionals,
(3) het voeren van informele gesprekken met tbs-gestelden,
(4) het verrichten van observaties.

Onderzoeksteam
Soenita Ganpat, Sabrina Soe-Agnie en Brigitte Boon (projectleider)