IVO Rotterdam

Multicenter monitor Jeugdverslavingszorg

/ Werkterreinen / Alcohol / Projecten 

Multicenter Monitor Jeugdverslavingszorg

Opdrachtgever
Resultaten Scoren

Vraag- en doelstelling
Door het Ministerie van VWS en de Stuurgroep Resultaten Scoren is medio 2008 de aanzet gegeven voor het opstarten van een monitor voor de voorzieningen voor Jeugdverslavingszorg. Doel van het project is het opzetten van een systeem van reguliere meting en onderlinge uitwisseling van gegevens over cliëntkenmerken, behandelprocessen en behandelresultaten [monitoring], zodanig dat deze leiden tot a) een overdraagbare en toetsbare beschrijving van bestaande praktijken en b) verbetering van die praktijken op grond van terugkoppeling van deze gegevens en onderlinge uitwisseling van ervaringen. 
Het NISPA en IVO zullen deze monitor gaan opzetten.

Opzet onderzoek
Het opzetten van de monitor zal gebeuren volgens de methode van het Masterprotocol van Resultaten Scoren (voorbereiding, literatuurstudie, vaststellen programma van eisen, formuleren en toetsen van de monitor, een interne en externe pilot, implementatie en onderhoud). De monitor zal in nauwe samenwerking met de verslavingszorginstellingen ontwikkeld worden. Er zullen drie werkconferenties gehouden worden.
Het onderzoek zal nauw aansluiten bij andere monitorprojecten van NISPA zoals: de IMC- en DD monitorprojecten en de monitor Residentiële Voorzieningen. Zie ook: www.monitorprojecten-nispa.nl/

Onderzoeksteam
Uitvoerend onderzoeker: Anke Snoek (IVO)
Projectleider: Gerdien de Weert (NISPA / Julius Centrum UMC)
Cor de Jong (NISPA) en Dike van de Mheen (IVO)