IVO Rotterdam

Seminar - Internet & Opvoeding

/ Actueel 

Dinsdag 24 november 2009
14:30 – 17:00 uur
World Trade Center (WTC) Rotterdam

Download hier de bijbehorende folder.

Ondertussen is het seminar succesvol gehouden, u kunt nu de presentaties van de sprekers Tony van Rooij en Regina van den Eijnden downloaden.


Programma
Internetgebruik onder jongeren lijkt de afgelopen jaren steeds meer toe te nemen. Jongeren verlaten steeds vaker de “reële wereld” om in de “digitale wereld” te stappen. Zeer intensief internetgebruik op jonge leeftijd kan zich ontwikkelen tot compulsief gebruik van het internet. Belangrijk is de rol die opvoeding mogelijk kan spelen in het voorkomen hiervan.

In dit seminar wordt de aandacht gevestigd op verschillende interessante vragen op dit gebied. Wat zijn de algemene ontwikkelingen in het internetgebruik onder jongeren? Kunnen ouders invloed uitoefenen op het internetgebruik van hun kinderen? Welke rol speelt de verhouding tussen ouder en kind daarbij? Wat kunnen ouders in de praktijk doen om te voorkomen dat het internetgebruik van hun kinderen excessieve vormen aanneemt?

Sprekers
Drie sprekers zullen vanuit hun eigen expertisegebied hier dieper op ingaan:

Tony van Rooij is psycholoog en bedrijfskundige. Hij zal ingaan op algemene ontwikkelingen in internetgebruik van jongeren en de relatieve rol van verschillende applicaties bij het ontstaan van compulsief internetgebruik.

Regina van den Eijnden is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ze zal ingaan op de relaties tussen compulsief internetgebruik van jongeren, opvoeding en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie

Justine Pardoen is hoofdredacteur van de site Ouders Online. Zij zal een aantal praktische tips geven over internetopvoeding binnen het gezin.

Locatie
Het seminar wordt 24 november gehouden in het WTC gebouw bij Beurs, in Rotterdam (route).

Aanmelding
De toegang is gratis. U wordt vriendelijk verzocht om u aan te melden bij ons secretariaat (010 4253366 of via de mail op secretariaat@ivo.nl).

Wij stellen het op prijs als u anderen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp op dit seminar attent wilt maken.