IVO Rotterdam

Masterclass

/ Werkterreinen / Overig / Projecten Overig 

Master Class Addiction 2010: A meeting of the minds
Van 14 tot 16 april 2010 organiseert het IVO de Master Class Addiction 2010 (in het Kurhaus in Scheveningen). Vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland van verschillende wetenschappelijke disciplines zoals psychologie, neurobiologie, sociologie en epidemiologie, zullen tijdens deze Master Class discussiëren over belangrijke nieuwe bevindingen, wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen rondom het fenomeen verslaving. Zij buigen zich over een aantal belangrijke thema’s zoals; hoe dient verslaving te worden gedefinieerd, is er sprake van een (hersen)ziekte, hoe reëel zijn de verschillende nieuwe verslavingen die de laatste tijd de kop op duiken en wat is de (maatschappelijke) betekenis van deze nieuwe inzichten en ideeën voor behandeling, preventie, beleid en handhaving?Achtergrond
Het idee voor een Masterclass komt voort uit de constatering dat er de laatste decennia op vooral neurobiologische en psychologisch gebied veel vooruitgang is geboekt in de kennis over verslaving. Door technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld hersenscans) is er meer kennis over de hersenmechanismen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde kenmerken van verslaving zoals het verlies van de controle en het ervaren van een sterke drang om te gebruiken (craving). Dit heeft geleid tot een nieuw paradigma: ‘verslaving is een chronisch recidiverende hersenziekte’. Een dergelijk paradigma heeft verstrekkende gevolgen voor behandeling, preventie en beleid.
Een tweede recente en in dit kader relevante ontwikkeling ten aanzien van verslaving is de opkomst van zogenaamde ‘nieuwe verslavingen’ zoals internetverslaving, gameverslaving, seksverslaving, pokerverslaving, etc. De vraag is of er hier sprake is van inflatie van het begrip verslaving of dat er daadwerkelijk sprake is van nieuwe vormen van verslaving waarop de reguliere verslavingzorg een antwoord moet ontwikkelen.

Doel
Helaas laat de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines te wensen over waardoor ze niet optimaal van elkaars ontwikkelingen kunnen profiteren. Als gevolg hiervan zijn discussies over verslaving vaak eenzijdig en -in het verlengde hiervan- zijn beleid, behandeling en preventie niet optimaal gebaseerd op recent wetenschappelijk inzicht De ‘Master Class Addiction 2010’ heeft als doel zowel vooraanstaande bekende wetenschappers als ‘jong aanstormend talent’ uit binnen- en buitenland van verschillende disciplines bijeen te brengen om zodoende tot een interdisciplinaire uitwisseling van kennis en ideeën over verslaving te komen. Een verslag van de discussie, de bevindingen en relevante achtergrond informatie zal na afloop gepubliceerd worden op een speciale website (www.ivo.nl/masterclass).

Deelnemers
De deelnemers zijn gerenommeerde wetenschappers uit Amerika, Engeland, Zweden, Zwitserland en Nederland. De Master Class zal plaats vinden onder leiding van Professor Robin Room uit Australië. De Master Class wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling bestaande uit Prof. dr. Wim van de Brink (Universiteit van Amsterdam), Prof. dr. Henk Garretsen (Universiteit van Tilburg) and Prof.dr. Henk van de Bunt (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Deelnemers, discipline en herkomst:

Dr. Terry E. Robinson (Psychologie, Department of Psychology, University of Michigan, U.S.)

Dr. D. Colin Drummond (Psychiatrie, Institute of Psychiatry, King's College London, U.K.)

Prof.Dr. Reinout Wiers (Psychologie, Department of developmental psychopathology, Universiteit van Amsterdam (UvA))

Prof.Dr. Cyrille Fijnaut
(Criminologie, Tilburg Law School, Universiteit van Tilburg (UvT))

Dr. Kerstin Stenius (Maatschappelijk Werk, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD), Stockholm University, Zweden)

Prof.Dr. Gerhard Gmel (Epidemiologie, Swiss Institute for the Prevention of Alcohol and Drug Problems, Lausanne, Zwitserland)

Prof.Dr. Griffith Edwards (Geneeskunde, National Addiction Centre, Institute of Psychiatry, King's College London, U.K.)

Prof.Dr. James Cornish (Geneeskunde, School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.)

Dr. Darin Weinberg (Sociologie, University of Cambridge, Department of Sociology, U.K.)

Prof Dr. Robin Room (Sociologie, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SORAD) at Stockholm University and University of Melbourne, Australië)Voor meer informatie kunt u via ons secretariaat contact opnemen met:

Dike van de Mheen
Gert-Jan Meerkerk

Deze Masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Volksbond Rotterdam (SVR).