IVO Rotterdam

fMRI onderzoek

/ Werkterreinen / Internet / Projecten 

Neurocognitieve aspecten van online gaming verslaving.
een fMRI onderzoek naar de rol van cognitieve controle

Opdrachtgever
Stichting Volksbond Rotterdam

Vraag en doelstelling
Doel van de studie is het verkrijgen van meer inzicht in het fenomeen gameverslaving en daarmee bij te dragen aan het ontwikkelen van preventie- en behandelstrategieën. In de studie wordt uitgegaan van het idee dat impulsiviteit een belangrijke rol speelt in de verklaring van verslavingsgedrag. Het onderzoek richt zich op het zoeken naar een verband tussen bepaalde deficiënties in het brein die gerelateerd kunnen worden aan verminderde impulscontrole (inhibitie) en verslavingsgedrag. Er zal gekeken worden of er bij gameverslaafden sprake is van hypoactivatie (verminderde activatie) in bepaalde hersengebieden die met impulsiviteit in verband worden gebracht (dorsale prefrontale cortex, inferior frontale cortex and anterior cingulate) vergeleken met gamers die geen verslavingsproblemen vertonen.

Opzet onderzoek
De hersenactiviteit tijdens enkele speciale computertaken (Stroop en Go/NoGo) van online gaming verslaafden (n=20) die in behandeling zijn voor hun problemen en gezonde gamers (n=20) zal met behulp van een fMRI scanner (3T MRI) worden vergeleken.

Onderzoeksteam
IVO: Gert-Jan Meerkerk (senior onderzoeker), Tim Schoenmakers (projectleider)
Erasmus Universiteit: Maartje Luiten (hoofdonderzoeker), Ingmar Franken (begeleiding en advies)
Bouman GGZ: Ben van de Wetering (begeleiding en advies)