IVO Rotterdam

Promotietraject: Hardcore Rokers

/ Werkterreinen / Roken / Projecten 

Het ontwikkelen en testen van een interventie om hardcore rokers te betrekken bij tabaksontmoediging. 

(English version)

Op 3 oktober 2017 promoveert Jeroen Bommelé op dit promotieonderzoek. Meer informatie en een download naar zijn proefschrift via: https://www.jbommele.nl/promotie

Opdrachtgever: ZonMW

Doelstelling
De meeste rookinterventies richten zich op rokers die al in meer of mindere mate gemotiveerd zijn om te stoppen. Deze interventies slaan daarom niet aan bij mensen die al heel lang roken en ongemotiveerd zijn om te stoppen. Het doel van dit project is om voor deze zogenaamde ‘hardcore’ rokers een website te ontwikkelen, waar zij op een ongedwongen wijze kunnen reflecteren op hun rookgedrag.

Opzet van het project
Het project bestaat uit vier empirische studies. In de eerste studie worden focusgroepen gehouden onder rokers die tot deze doelgroep horen (hardcore rokers). Daarnaast vinden er focusgroepen plaats met mensen die voorheen tot de doelgroep behoorden, maar nu gestopt zijn met roken. Het doel hiervan is het inzicht krijgen in de wijze waarop deze specifieke groep rokers bereikt en betrokken kan worden. De focusgroepen leveren informatie over de ambivalentie die rokers ervaren ten opzichte van hun rookgedrag.

De informatie over de ambivalentie die rokers ervaren wordt vervolgens gevalideerd door middel van een online vragenlijst (studie 2). Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijst worden subgroepen geïdentificeerd, waarmee we de uiteindelijke interventie meer op maat kunnen maken. In studie 3, een laboratoriumstudie, worden vervolgens verschillende technieken getest om de doelgroep laten reflecteren op hun rookgedrag.

Aan de hand van de resultaten uit de verschillende onderzoeksfases wordt een online interventie ontwikkeld. Deze interventie wordt vervolgens getest door middel van een gerandomiseerd en gecontroleerd experiment (studie 4).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Bommelé.

Onderzoeksteam
Jeroen Bommelé, MSc (promovendus)
dr. Tim Schoenmakers (projectleider en co-promotor)
dr. Marloes Kleinjan (Radboud Universiteit Nijmegen, co-promotor)
prof. dr. Dike van de Mheen (promotor)