IVO Rotterdam

Samenwerken om bij middelenproblematiek tijdig te signaleren, door te verwijzen en te behandelen

/ Werkterreinen / Overig / Publicaties / door te verwijzen en te behandelen 

Couwenbergh, C., & Wits, E. (2013). Samenwerken om bij middelenproblematiek tijdig te signaleren, door te verwijzen en te behandelen. Rotterdam: IVO.