IVO Rotterdam

Trends in dakloosheid onder kwetsbare Rotterdammers

/ Werkterreinen / MO / Publicaties 

Hammink, A., & Rodenburg, G. (2014) Trends in dakloosheid onder kwetsbare Rotterdammers. Een verkenning van drie groepen: jongeren en volwassenen met LVB, EU-arbeidsmigranten en marginaal gehuisveste jongeren. Rotterdam: IVO