IVO Rotterdam

Online pornografie: tolerantie- en sensitisatie-effecten

/ Werkterreinen / Internet / Projecten 

Online pornografie: het optreden van tolerantie- en sensitisatie-effecten

Download hier het eindrapport.

Vraag en doelstelling
Het onderzoek richt zich op de relatie tussen het veelvuldig tijd besteden aan online pornografie enhet optreden van een tweetal fenomenen die ook bij het veelvuldig gebruik van alcohol en drugs optreden: tolerantie en sensitisatie. Het onderzoekdraagt daarmee bij aan de discussie over de legitimiteit en validiteit van het begripseksverslaving in hetalgemeen en pornografieverslaving in het bijzonder.

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door een online vragenlijst af te nemen bij convenience sample van volwassen heteroseksuele mannen (n=754), geworven via online en offline advertenties en sociale media. De respondenten moesten aangeven hoe opwindend zij een drietal pornografische videofragmenten vonden en een vragenlijst invullen over het (dwangmatige) gebruik van online pornografie en het optreden van sensitisatie en tolerantie-effecten.

Opdrachtgever
Stichting Volksbond Rotterdam

Looptijd
Juni 2012 –Januari 2013

Onderzoekers
Dr. Gert-Jan Meerkerk (uitvoerend onderzoeker)
Dr. Tim Schoenmakers (projectleider)