Drie studenten gezocht bij onderzoeksinstituut IVO in Den Haag

Wij zijn op zoek naar drie studenten die in de eerste helft van 2019 hun scriptie-onderzoek uit willen voeren bij onderzoeksinstituut IVO in Den Haag. Hierbij denken we aan WO-studenten of HBO-studenten van bijvoorbeeld de opleidingen psychologie, gezondheidswetenschappen, sociologie, criminologie, antropologie, maatschappelijk werk, gedrag en maatschappij, pedagogiek of sociaal pedagogische hulpverlening.

Er lopen momenteel drie onderzoeksprojecten bij het IVO waar studenten van universiteiten of hogescholen in Den Haag of omstreken hun master- of bachelorscriptie over kunnen schrijven. De studenten zullen ondersteunen bij het invoeren van data en het uitvoeren van analyses om onderzoeksvragen te beantwoorden en aanbevelingen te formuleren voor praktijk, beleid en onderzoek. Studenten kunnen voor hun scriptie in overleg een eigen focus kiezen aan de hand van hun persoonlijke interesses en de eisen van hun opleiding. Vanuit het IVO krijgen de studenten begeleiding van een ervaren onderzoeker.

Het gaat om de volgende drie projecten:

1) Ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Een deel van de opgroeiende jongeren krijgt te maken met problemen. Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren sociaal uitgesloten raken (uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken of in het criminele circuit terechtkomen) en niet (kunnen) participeren in de maatschappij, krijgen zij ondersteuning. In dit project verzamelen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve data over de ondersteuning voor kwetsbare jongeren. Hiermee kan onder andere gekeken worden naar ervaringsdeskundigheid bij delinquent gedrag en de kwaliteit van mentoringrelaties.

2) Wijkchallenge stoppen met roken

Hoewel het percentage rokers de afgelopen decennia geleidelijk is gedaald, zijn er nog steeds (kwetsbare) groepen in de samenleving waar roken veel voorkomt. Om deze mensen te bereiken en te activeren, worden wijkchallenges georganiseerd om stoppen met roken te stimuleren. Voor dit project gaan verslavingsmedewerkers samen met wijkprofessionals in twee achterstandswijken rokende bewoners mobiliseren om te stoppen met roken. Er wordt ook ondersteuning bij het stoppen gegeven door middel van groepstrainingen. In dit project onderzoeken we het effect van deze wijkchallenges.

3) Problematisch social media gebruik en gamen

Jongeren brengen steeds meer tijd online en achter beeldschermen door. In dit onderzoek worden middelbare scholieren in Nederland en Vlaanderen gevraagd om vragenlijsten in te vullen over social media gebruik en gamen, maar ook over hun middelengebruik, psychische gezondheid en eventueel delinquent gedrag. Met deze data kan bijvoorbeeld onderzocht worden of social media gebruik of gamen samenhangt met psychische gezondheid en of dit samenhangt met delinquent gedrag.

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in één van deze projecten of heb je vragen? Neem dan contact op met Monique de Hoog via secretariaat@ivo.nl voor meer informatie over de verdere procedure.

2018-10-03T11:49:43+00:00