Ervaringen en verwachtingen van zorgprofessionals bij mensen met een psychische aandoening

Februari 2019

Achtergrond
Verschillende zorgprofessionals kunnen te maken krijgen met cliënten met psychische aandoeningen en/of middelenverslaving. Deze professionals hebben bepaalde verwachtingen ten aanzien van het herstelproces van deze cliënten. Deze verwachtingen komen deels voort uit ervaringen die zorgprofessionals met patiënten met dergelijke aandoeningen hebben gehad. De verwachtingen ten aanzien van het herstelproces kunnen gevolgen hebben voor de wijze waarop zorgprofessionals patiënten bejegenen en daarmee zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het herstel proces. Inzicht in ervaringen en daarmee samenhangende verwachtingen kan bijdragen aan bewustwording van deze verwachtingen bij zorgprofessionals en daardoor een positieve bijdrage leveren aan herstelprocessen van cliënten met een psychische aandoeningen en/of middelenverslaving.

Doelstelling
De resultaten van het project dragen bij aan de bewustwording van bepaalde verwachtingen en de gevolgen die deze verwachtingen kunnen hebben voor het herstelproces en kunnen daardoor bijdragen aan het verbeteren van de behandeling van mensen met een psychische aandoening en/of middelenverslaving.

Opzet
In het project vragen we zorgprofessionals van diverse disciplines zoals de eerste lijn, de GGZ en verslavingszorg, middels een online vragenlijst, naar ervaringen en verwachtingen ten aanzien van cliënten met een psychische aandoening of middelenverslaving.

Looptijd
December 2018 – mei 2019

Onderzoeksteam
Thomas Martinelli (IVO)
Dr. Gert-Jan Meerkerk (IVO)
Dr. Gera Nagelhout
Hendrik Hartevelt (Stichting het Zwarte Gat)
Attie van der Meulen (Verslavingskunde Nederland)
Jaap van Weeghel (Tranzo, Parnassia, Phrenos)
Dike van de Mheen (Tranzo)
Evelien Brouwers (Tranzo)
Luca Koppen (SSZS)

2019-03-12T14:39:33+02:00