Laden Evenementen

Het vergroten van de impact van je onderzoek met wetenschapscommunicatie. Hierover gaat de #SciCommLunch. Op donderdag 20 mei is Sakina Loukili te gast. Tijdens deze lunchbijeenkomst gaat zij in op de vraag hoe je je als wetenschapper het best kunt positioneren ten opzichte van de media. Zeker bij onderzoek dat tot een sterk emotionele respons kan leiden of betrekking heeft op onderwerpen die vaak heel gepolitiseerd zijn (religie, identiteit, cultuur, et cetera).

Elke maand organiseert het IVO een #SciCommLunch met een andere ‘special guest’ die actief is op het gebied van wetenschapscommunicatie of het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor een breder publiek dan alleen wetenschappers. Bijvoorbeeld als blogger, podcastmaker, in de media, op social media of presentaties voor het algemeen publiek.

Sakina Loukili

Sakina Loukili is religiewetenschapper en promovenda bij het Meertens Instituut. Daarnaast is zij lid van NL-Lab, een onderzoeksgroep dat zich richt op Nederlandse cultuur en identiteit in heden en verleden. Haar promotie-onderzoek spitst zich toe op de opkomst van multiculturele of ‘islamitische’ politieke bewegingen in Nederland in reactie op rechtspopulisme en in bredere zin, in relatie tot religie en identiteit. Met wetenschapscommunicatie wil ze graag bijdragen aan het uitlichten van de wetenschappelijke bestudering van religie. Dat doet zij bijvoorbeeld door te bloggen voor KNAW Faces of Science of als spreker bij actuele gesprekken op het gebied van religie.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@ivo.nl o.v.v. 20 mei. U ontvangt uiterlijk een dag voor de #SciCommLunch een link naar de ZOOM-meeting voor deelname.

Interessante links