Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Symposium Zorgstandaarden Verslaving: van co-creatie naar samen uitvoeren

5 april 2018
09.30 – 17.00 uur
Zaalverhuur 7 – Boothstraat 7 – Utrecht

Wat betekent de komst van de zorgstandaarden verslaving voor u als professional, cliënt of naaste? Wat zijn belangrijke vernieuwingen in de verslavingszorg? In een dagvullend programma worden alle belangwekkende nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd en besproken.

Dit symposium is onderverdeeld in een ochtend- en middagsymposium. U kunt zich apart inschrijven, of voor beide dagdelen. Het ochtendsymposium wordt georganiseerd door het NIP en zal met enkele toonaangevende sprekers ingaan op de vernieuwing van de verslavingszorg. Het middagsymposium zal met verschillende interessante thema’s de zorgstandaarden verslaving belichten.

In het ochtendsymposium kunt u deelnemen aan een programma van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIPSectie Verslavingspsychologie), dat in het teken staat van vernieuwing in de verslavingszorg en zorginnovatie, en wordt geleid door twee toonaangevende sprekers:

  • Dr. Arnt Schellekens is psychiater & wetenschappelijk directeur van het NISPA en zal recente wetenschappelijke inzichten vertalen naar behandelmogelijkheden. In zijn verhaal richt hij zich op de nieuwste inzichten en zal specifiek ingaan op de toepassing van richtlijnen en co-morbiditeit.
  • Dr. David van den Berg is klinisch psycholoog en presenteert een geheel nieuwe opzet van de (verslavings)zorg vanuit de beweging Redesigning Psychiatry. Dit project heeft 2030 als stip aan de horizon en ontwerpt en ontwikkelt van daaruit een gewenst GGZ toekomstbeeld. David inspireert en zet aan tot denken over de huidige praktijk.

Tijdens het middagsymposium wordt u in diverse inspirerende presentaties bijgepraat over de nieuwe zorgstandaarden verslaving in relatie tot actuele thema’s zoals herstelondersteunende langdurige zorg, het belang van regionale zorgnetwerken en de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn niet-opioïde drugs. Sprekers zijn o.a. drs. Sebastiaan Baan (directeur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ) en prof. dr. Gabriel G. Anthonio (bestuur Verslavingskunde Nederland en bestuurder VNN).

Het symposium verwelkomt professionals, cliënten en naasten en hun vertegenwoordigers, beleidsmakers, bestuurders en andere geïnteresseerden.

Het ochtendsymposium vindt plaats op:
5 april 2018 van 9.30 – 12.00 uur bij Zaalverhuur7
Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht.

Het middagsymposium vindt op dezelfde locatie plaats van 13.00 – 17.00 uur.

Van 12.00 – 13.00u is er een lunch.

U kunt zich voor € 125,- inschrijven voor deze dag. Het ochtendsymposium kost € 30,- en het middagsymposium € 95,-.
Lunch is voor alle deelnemers aanwezig.

Accreditatie is aangevraagd voor verslavingsartsen, verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen en klinisch-psychologen.

Hier vindt u meer informatie en het programma.

Klik hier om u in te schrijven.