Laden Evenementen

Wil je in jouw gemeente meer doen met stoppen met roken en/of uw aanpak borgen? Kom dan naar de online kennisuitwisseling ‘Werkzame elementen voor de borging van stoppen-met-roken-interventies in gemeenten’ op maandag 13 juni (13.00-14.30 uur). Ook het bereiken van mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) komt aan bod.

Voor wie?

Deze online bijeenkomst van Onderzoeksinstituut IVO, het RIVM en Pharos, is gratis te volgen en is vooral bedoeld voor beleidsmakers en beleidsadviseurs van gemeente en GGD’en.

Wat gaan we doen?

Eerst hoor je relevante achtergronden, werkzame elementen en recente resultaten van ons onderzoek in de gemeenten Den Haag, Utrecht en Haarlem. Vervolgens bespreken we graag jouw ervaringen en suggesties. We vragen je actief mee te doen in break-out rooms en tijdens een plenaire discussie. Deze input gebruiken we in een handreiking die we ontwikkelen over borging van stoppen-met-rokeninterventies in gemeenten die in het najaar van 2022 verschijnt.

Programma en sprekers

  • Welkomstwoord – door Djoeke van Dale (RIVM) en voorzitter Gera Nagelhout (Onderzoeksinstituut IVO).
  • Effectieve stoppen-met-rokeninterventies en het bereiken van mensen met een lagere SEP – door Marieke Helmus (landelijk expertisecentrum Pharos).
  • Werkzame elementen voor de borging van stoppen-met-rokeninterventies in gemeenten – door Nikita Poole (Onderzoeksinstituut IVO).
  • Delen van uw ervaringen en suggesties tijdens breakout sessies, gevolgd door een plenaire discussie onder leiding van voorzitter Gera Nagelhout (Onderzoeksinstituut IVO).

Aanmelden

Je kan je hier aanmelden.