Gedragspatronen en -verslaving 2018-01-12T12:19:58+00:00

Gedragspatronen en -verslaving

Leefstijl

Onder een gezonde leefstijl wordt vaak verstaan dat iemand niet rookt, geen/beperkt alcohol drinkt, voldoende beweegt, gezond eet, voldoende slaapt en weinig stress heeft. Voldoende bewegen en gezond eten voorkomt overgewicht. In Nederland heeft bijna de helft van de volwassen bevolking overgewicht en dit komt vaker voor onder lager opgeleiden. Onder kinderen komt overgewicht minder voor, maar er is door de tijd heen wel een stijging in overgewicht onder kinderen. Om een gezonde leefstijl te stimuleren bij groepen met een lage sociaaleconomische status, is het belangrijk om aandacht te hebben voor achterliggende risicofactoren zoals armoede, multiproblematiek en stress. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het feit dat een gezonde leefstijl bij deze groep vaak niet de eerste prioriteit heeft. Mensen kunnen ‘verleid’ worden tot gezonder leven door gebruik te maken van principes uit social marketing en nudging. Als er daarbij in verschillende settings (zoals wijk, werk, school en zorg), met meerdere partners samen en met de doelgroep zelf wordt gewerkt, heeft de aanpak de meeste kans van slagen.

Gokverslaving en internetgerelateerde verslavingen

In het verleden en recent heeft het IVO verschillende onderzoeken uitgevoerd naar gokken en gokverslaving, maar ook naar internetgerelateerde verslaving – een onderzoeksthema waar het IVO een van de pioniers op was. Door de legalisering van online kansspelen (Wet ‘Kansspelen Op Afstand’) zijn deze onderwerpen weer zeer actueel: te verwachten is dat er een toename van kansspelaanbod en bijbehorende marketing zal zijn. Grote vraag hierbij is of deze legalisering ook een toename in het aantal spelers en probleemspelers zal veroorzaken. Daarnaast zien we de opkomst van ‘social casino games’: spellen op het overgangsgebied tussen games en gokken. Dit soort spellen brengen een risico op –met name jonge- mensen met een kansspelverslaving met zich mee. Andere internetgerelateerde verslavingen (of problematisch gebruik van allerlei toepassingen op internet) die vragen oproepen over de risico’s zijn het gebruik van sociale media. Onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen. Belangrijke vragen waar gedegen onderzoek op nodig is zijn: wat is verslaving/ problematisch gebruik van sociale media? Wat zijn risicogroepen voor het ontwikkelen van een verslaving of problematisch gebruik van sociale media? Wat werkt in de behandeling hiervan?

Seksualiteit

Op onderwerpen zoals seksuele identiteit, sexting, sekszorg en seksueel geweld wil het IVO het komende jaar meer onderzoek doen. Juist bij sociaal kwetsbare groepen (nieuwkomers, kwetsbare jongeren) is seksualiteit een thema is dat extra aandacht behoeft. Denk daarbij aan seksueel risicogedrag (slecht condoomgebruik, toenemend aantal soa’s, chemseks), maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren.

Seksualiteit kent ook aspecten waar onze kennis van verslaving bij kan worden benut. Via het internet is een ongekend groot aanbod van pornografisch materiaal verkrijgbaar en voor sommigen kan dit negatieve gevolgen hebben, zoals excessief gebruik van online pornografie of zelfs verslaving aan online pornografie. Met name inzicht in de psychologische mechanismen die het ontstaan en de instandhouding van pornografieverslaving verklaren, kan sturing geven aan preventie- en behandelmethoden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gera Nagelhout, telefoon: 06-11836824.

Actuele projecten

Projectbibliotheek