Op dinsdag 30 juni vond een online GROZ-dialoogsessie plaats over het bereiken en betrekken van de mensen om wie het gaat. Tijdens deze sessie gingen sleutelfiguren vanuit regionaal en nationaal niveau met elkaar in gesprek en gaven tips voor co-creatie in de wijk en mét de wijk.

Een taalambassadeur en ervaringsdeskundige vertelde hoe het is om laaggeletterd te zijn. Verder waren projectleiders van community aanpakken in de gemeente Hulst (over hun aanpak De Stopcoach) en de gemeente Oss (over hun aanpak Sociaal Vitaal) aanwezig om te vertellen over hun aanpak. Prof. Gera Nagelhout van Onderzoeksinstituut IVO werd gevraagd om tijdens deze sessie te reflecteren op de gepresenteerde aanpakken vanuit haar kennis over het bereiken en betrekken van kwetsbare groepen en co-creatie met deze groepen.

De sessie werd georganiseerd door Pharos en Health Holland en werd voorgezeten door de directeur van het Institute for Positive Health. Kijk hier de sessie terug en bekijk hier een puntsgewijs verslag met de tips van de taalambassadeur en de tips voor co-creatie.