Algemeen directeur IVO en Platform31

Hamit Karakus

Over Hamit Karakus

Hamit Karakus is eindverantwoordelijk voor het IVO en Platform31. Als algemeen directeur is hij naast de dagelijkse leiding intensief bezig met de positionering van beide organisaties op de markt. Zo is hij regelmatig aanwezig bij representatieve en netwerkactiviteiten en voert hij een-op-een-netwerkgesprekken met bestuurders binnen de rijksoverheid, provincies en regionale samenwerkingsverbanden, steden en marktpartijen.

Nevenfuncties
• Voorzitter coalitie Feijenoord XL
• Voorzitter Raad van Advies Bouwpower Rotterdam VNO-NCW
• Lid Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam
• Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Vrienden van Maasstad
• Lid algemeen bestuur van de Stichting BOOR
• Bestuurlijk Regisseur volkshuisvestelijke problematiek Vestia (in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
• Bestuurder VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond

Telefoonnummer: 070-302 84 84E-mailadres: karakus@ivo.nlTwitterTwitter
Ga naar de bovenkant