Algemeen directeur IVO en Platform31

Hamit Karakus

Over Hamit Karakus

Hamit Karakus is eindverantwoordelijk voor het IVO en Platform31. Als algemeen directeur is hij naast de dagelijkse leiding intensief bezig met de positionering van beide organisaties op de markt. Zo is hij regelmatig aanwezig bij representatieve en netwerkactiviteiten en voert hij een-op-een-netwerkgesprekken met bestuurders binnen de rijksoverheid, provincies en regionale samenwerkingsverbanden, steden en marktpartijen. Als algemeen directeur wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht onder voorzitterschap van Pieter Winsemius.

Nevenfuncties

• Bestuurslid Stichting het Maasstad Ziekenhuis

• Comité van Aanbeveling Rotterdam Unlimited

• Lid Raad van Advies Bouwpower Rotterdam/VNO-NCW

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Keurmerk Leegstand Beheer

• Lid Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam

• Lid Raad van Toezicht Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Telefoonnummer: 070-302 84 84E-mailadres: karakus@ivo.nlTwitterTwitter