Middelengebruik en -verslaving 2018-01-12T12:20:39+00:00

Middelengebruik en -verslaving

Veelgebruikte middelen: alcohol en tabak

Alcoholgebruik en problematisch gebruik ervan komt veel voor in de bevolking. Alcoholproblemen ontstaan meestal geleidelijk en worden door de persoon zelf vaak lange tijd niet herkend en onderkend. Vaak hebben mensen deze problemen al lange tijd voordat zij bij de zorg terechtkomen. Binnen de verslavingszorg heeft veruit de grootste groep cliënten een alcoholprobleem. De afgelopen jaren is het aantal cliënten met alcoholproblematiek binnen de verslavingszorg niet sterk af- of toegenomen, maar is er wel een stijging van het aandeel personen ouder dan 55 jaar.

Ongeveer een kwart van de Nederlandse volwassen bevolking rookt tabak.

Een ander veelgebruikt middel is tabak. Het gebruik hiervan is veel hoger onder volwassenen met een laag opleidingsniveau. Zij hebben vaak extra ondersteuning nodig bij stoppen met roken. In Nederland stijgt het draagvlak voor tabaksontmoedigingsbeleid. Een ontwikkeling die hieraan bijdraagt, is de roep vanuit maatschappelijke organisaties voor een rookvrije generatie, een ambitie die ook door het kabinet wordt omarmd.

Herstel van verslaving

Niet alleen gebruik geeft de doorslag of iemand een probleem heeft met middelen. Kenmerkend is ook dat de persoon grip verliest op zaken als gezondheid, werk en gezin. De laatste jaren is het idee over wat goede zorg is voor mensen met een verslaving verdiept en verbreed: het gaat niet alleen om een geslaagde klinische behandeling of abstinentie, maar ook over het weer opbouwen van de fysieke en mentale gezondheid, het psychosociaal welzijn en de (actieve) deelname aan de samenleving. Dit wordt ook wel ‘herstel’ genoemd.

Herstel is een persoonlijk proces waarbij men toewerkt naar een volwaardig en zinvol leven – ondanks de beperkingen die een verslaving kan geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elske Wits, telefoon: 06-29389343.

Actuele projecten

Projectbibliotheek

Deze website is in ontwikkeling. Binnenkort vindt u hier onze afgeronde projecten.