Onderzoeksinstituut IVO en Platform31 onderzoeken in 2021 de huidige stand van zaken rondom beleid en aanpak voor de doelgroep economische daklozen. Om een goede start te maken met dit exploratieve onderzoek naar deze relatief nieuwe daklozengroep vragen wij partijen die in beleid of praktijk met economische daklozen bezig zijn om een korte enquête in te vullen. Doet u mee?

Steeds meer gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties erkennen dat economische dak- en thuislozen veel knelpunten op hun pad tegenkomen waar ze zonder ondersteuning moeilijk antwoorden op zullen vinden. Deze organisaties ontwikkelen daarom (voorzichtig) visie, beleid en projecten om deze doelgroep beter te ondersteunen. Het IVO en Platform31 willen de komende maanden graag in gesprek gaan met deze partijen. Welke antwoorden vinden ze op de vele vragen die nu spelen rond deze doelgroep? Het onderzoek heeft als doel lessen op te halen voor andere gemeenten hoe om te gaan met deze specifieke dak- en thuislozengroep. De interviews worden daartoe geanalyseerd en ondergebracht in een kort onderzoeksrapport.

Uiteenlopende termen
Andere benamingen voor de doelgroep ‘economische daklozen’ die wellicht in uw gemeente worden gebruikt zijn: zelfredzame daklozen, onzichtbare daklozen, nieuwe daklozen, stropdas daklozen, pechmannen, bankhoppers, bankslapers, zelfredzame adreslozen.

Wat vragen we?

Een belangrijke startvraag in dit onderzoek is: wie zijn de ‘economische daklozen’ eigenlijk? Het vermoeden is dat de doelgroep lokaal uiteenlopend wordt gedefinieerd. Het lijkt in ieder geval te gaan om personen zonder grote zelfredzaamheidsbeperkingen, met een inkomen, die hun woning hebben verloren en niet in staat zijn om (zelfstandig) een nieuwe legale woning te vinden. Maar mogelijk worden er in uw gemeente andere of aanvullende criteria gehanteerd.

In een korte enquête kunt u aangeven:

  • Hoe uw organisatie deze doelgroep lokaal/regionaal definieert of inkadert;
  • Op welke manier deze doelgroep in uw gemeente met beleid en/of projecten al wordt ondersteund;
  • En of u interesse heeft om mee te denken in dit kennistraject.

Wij vragen u – indien voor u relevant – om de enquête voor 25 januari a.s. in te vullen.

Vragen?

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, neem dan contact op met Tessa Magnée, onderzoeker IVO/Platform31:
E magnee@ivo.nl
T 06 – 13 61 77 67