Samen beslissen bij baarmoederhalsafwijkingen

Mei 2019
Contactpersoon: Elske Wits

Achtergrond en doelstelling
Baarmoederhalskanker is wereldwijd met jaarlijks een half miljoen diagnoses de vierde meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Een baarmoederhalsafwijking kan door screening worden opgespoord voordat het zich ontwikkelt tot kanker. Als een afwijking wordt gevonden, behoort de behandelaar samen met de patiënt behandelkeuzes te maken. De behandelaar moet de patiënt daarvoor goed informeren over de verschillende opties. Bij Zorginstituut Nederland leeft de vraag of de samenspraak met en de informatievoorziening aan vrouwen over de zorg rond baarmoederhalsafwijkingen goed verloopt. In dit onderzoek brengen we zowel de informatievoorziening als de patiëntervaringen met de gezamenlijke besluitvorming in kaart.

Opzet
We starten met het in kaart brengen van de informatievoorziening. Welke informatie is er op praktijkniveau (bij huisartsen en gynaecologen) beschikbaar voor vrouwen met een afwijkend uitstrijkje? Welke informatie wordt er gegeven rondom het consult en door wie? We gaan na in hoeverre de beschikbare informatie overeenkomt met, of afwijkt van, de behandelrichtlijnen.

Daarna brengen we via interviews de patiëntervaringen in kaart. Welke informatie ontvangen vrouwen met een afwijkend uitstrijkje en van wie? En vinden ze de informatie begrijpelijk en voldoende? Hoe ervaren vrouwen de besluitvorming? We betrekken hierin ook het perspectief van behandelaars. Hoe ervaren zij het samen beslissen over de behandeling?

Doe mee!

In totaal willen we ongeveer 20 patiënten en 20 behandelaars (gynaecologen) interviewen over hun ervaringen. We zijn daarbij op zoek naar patiënten en behandelaars met verschillende (zowel goede als minder goede) ervaringen. Hier (Pdf) leest u naar welke patiënten we op zoek zijn. Informatie voor patiënten over dit onderzoek vindt u hier (Pdf). Neem contact op met Linda Brom: L.Brom@iknl.nl of 06 – 46 40 32 04 als u deel wilt nemen aan het onderzoek.

Looptijd
April tot en met november 2019

Financier
Zorginstituut Nederland

Onderzoeksteam
IVO: Cas Barendregt, Gert-Jan Meerkerk, Tessa Magnée, Gera Nagelhout, Elske Wits (projectleider)
Integraal Kankercentrum Nederland: Linda Brom, Nicole Ezendam
Ecorys: Gerda Rodenburg
Stichting Olijf: Arja Diepstraten
Radboudumc: Renée Ebisch, Leon Massuger

Let op:
Het RIVM zoekt Turkse en Marokkaanse vrouwen die een aantal vragen willen beantwoorden over wel of niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Meer informatie over deelname aan het onderzoek van het RIVM: https://www.rivm.nl/feminine

 

2019-07-17T16:02:55+02:00