Wij zijn op zoek naar een student die vanaf september 2020 scriptie-onderzoek uit wil voeren of stage wil lopen bij onderzoeksinstituut IVO in Den Haag. Hierbij denken we aan een wo-student of hbo-student van bijvoorbeeld de opleidingen psychologie, gezondheidswetenschappen, sociologie, criminologie, antropologie, maatschappelijk werk, gedrag en maatschappij, pedagogiek of sociaal pedagogische hulpverlening.

Bij het IVO worden onderzoeksprojecten gedaan binnen de domeinen welzijn, (forensische) zorg en ggz, duurzaamheid voor iedereen en verslaving. Zo hebben we bijvoorbeeld deze lopende onderzoeken:

  • Onderzoek naar stoppen met roken en tabaksbeleid
  • Herstel van drugsverslaving
  • Hulp aan gezinnen met kinderen vanuit het wijknetwerk
  • Doorontwikkeling justitiële interventie Leefstijltraining 24/7

Studenten kunnen zelf aangeven aan welk onderzoek ze graag mee willen werken. Bekijk onze onderzoeksthema’s of ons jaarplan.

Wat kan je verwachten?

Studenten zullen ondersteunen bij het invoeren van data en het uitvoeren van analyses om onderzoeksvragen te beantwoorden en aanbevelingen te formuleren voor praktijk, beleid en onderzoek. Studenten kunnen voor hun scriptie in overleg een eigen focus kiezen aan de hand van hun persoonlijke interesses en de eisen van hun opleiding. Vanuit het IVO krijgen de studenten begeleiding van een ervaren onderzoeker.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact op met Denise van den Broek via secretariaat@ivo.nl voor meer informatie over de verdere procedure.