Symposium over vernieuwingen in de verslavingszorg

 

Wat betekent de komst van de zorgstandaarden verslaving voor u als professional? Wat zijn belangrijke vernieuwingen in de verslavingszorg?

Op 5 april 2018 worden in een dagvullend programma alle belangwekkende nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd en besproken. In het ochtendsymposium kunt u deelnemen aan een programma van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIPSectie Verslavingspsychologie), dat in het teken staat van vernieuwing in de verslavingszorg en zorginnovatie. Tijdens een middagsymposium over nieuwe kwaliteitsstandaarden verslaving, georganiseerd door het IVO, Resultaten Scoren en het Zwarte Gat, komt u alles over deze standaarden te weten. In diverse inspirerende sessies wordt u bijgepraat over actuele thema’s als herstelondersteunende langdurige zorg, samenwerking tussen zorgverleners en cliënten, het belang van regionale zorgnetwerken en de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs.

PROGRAMMA EN INSCHRIJVEN

Het symposium is geaccrediteerd voor diverse beroepsverenigingen.

2018-03-12T12:33:50+00:00