Het vergroten van de impact van je onderzoek met wetenschapscommunicatie. Hierover gaat de #SciCommLunch. Op donderdag 20 mei was Sakina Loukili te gast. Tijdens deze lunchbijeenkomst ging zij in op de vraag hoe je je als wetenschapper het best kunt positioneren ten opzichte van de media. Zeker bij onderzoek dat tot een sterk emotionele respons kan leiden of betrekking heeft op onderwerpen die vaak heel gepolitiseerd zijn (religie, identiteit, cultuur, et cetera). Heb je de #SciCommLunch gemist? Kijk hem dan hieronder terug.

De take-home messages van deze sessie volgens de deelnemers waren:

  • Veilig om je onderzoek alleen te delen met wetenschappers, maar veel belangrijker om het te delen met iedereen.
  • Het schrijven van een blog is een fijne uitdaging om een onderzoek uit te leggen in niet-wetenschappelijke taal.
  • Netwerken is belangrijk om naamsbekendheid te genereren. Daarmee ontstaat een sneeuwbaleffect en wordt je makkelijker door de media gevonden.
  • Ik zie mezelf los van de wetenschappelijke vragen die ik beantwoord als onderzoeker.
  • Geen wetenschapper is objectief of neutraal, iedereen neemt een eigen verhaal mee. Sommige mensen wordt sneller subjectiviteit verweten. Het kan dan helpen om dit te benoemen om twijfels weg te nemen.
  • Ik blijf dicht bij mijn onderzoek en kijk dan wat er speelt in de actualiteit en bedenk dan hoe is wat ik doe interessant voor de gewone Nederlander.
  • Aanrader om mediatraining te volgen.

#SciCommLunch

Elke derde donderdag van de maand organiseert het IVO een #SciCommLunch met een andere ‘special guest’ die actief is op het gebied van wetenschapscommunicatie of het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor een breder publiek dan alleen wetenschappers. Bijvoorbeeld als blogger, podcastmaker, in de media, op social media of presentaties voor het algemeen publiek. De lunchbijeenkomsten (12.30-13.00 uur) zijn gratis te bekijken via Zoom. Kijk hier voor de actuele #SciCommLunches en meld je aan! Of kijk eerdere #SciCommLunches terug.