Loading...
Werkwijze 2018-08-30T06:58:47+00:00

Onze werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door inzet van de combinatie van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis. Het IVO kijkt over sectorgrenzen heen en slaat bruggen tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Het IVO heeft veel ervaring met proces- en effectevaluaties, beleidsonderzoek en richtlijnontwikkeling. Waar mogelijk betrekken we de doelgroep waarnaar we onderzoek doen bij ons onderzoek, bijvoorbeeld als onderdeel van een projectgroep, als panellid of als respondent.

Wijkscan Plus

De afgelopen jaren heeft het IVO verschillende nieuwe methoden voor praktijkonderzoek toegepast. Zo heeft het IVO de Wijkscan Plus ontwikkeld, waarin samen met wijkpartners de specifieke aangrijpingspunten voor (gezondheids-)interventies worden bepaald, via kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de kenmerken van de wijk. Tegelijk wordt via dit wijkgerichte actieonderzoek een lokaal netwerk opgebouwd dat betrokken blijft bij de wijkaanpak. Met een methode zoals de Wijkscan Plus wordt wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt in de wijk’ gekoppeld aan lokale praktijkkennis en ervaringskennis van bewoners.

Community of Practice

We hebben de meerwaarde van de combinatie van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis ook gezien in de werkwijze van een Community of Practice – in 2017 bijvoorbeeld geïnitieerd door de gemeente Rotterdam en het IVO om de schulddienstverlening in Rotterdam te verbeteren. In een Community of Practice delen professionals inzichten over een urgent complex vraagstuk en genereren samen oplossingen om verbeteringen te bewerkstelligen. Het IVO draagt bij aan de knelpunteninventarisatie, begeleidt bijeenkomsten en evalueert gekozen oplossingen.

Meer weten? Neem contact op met Elske Wits, telefoon: 06-29389343.

Onze opdrachtgevers

Enkele van onze recente opdrachtgevers en financiers zijn: