IVO Rotterdam

Pwned By The Internet

/ Werkterreinen / Internet / Projecten 

PhD Thesis: Pwned by the Internet, explorative research into the causes and consequences of compulsive internet use

Bezeten van het Internet; een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van compulsief internetgebruik

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Financier
Stichting Volksbond Rotterdam

Doelstelling
Het verkennen van de oorzaken en gevolgen van compulsief internetgebruik.

Opzet onderzoek
In een drietal studies werden oorzaken en gevolgen van compulsief internetgebruik verkend. Daarnaast is een vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd om compulsief internetgebruik te meten, de zogenaamde Compulsive Internet Use Scale (CIUS).

Onderzoeker
Gert-Jan Meerkerk