Over het IVO

Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) beantwoordt al sinds 1989 onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen voor (semi)overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Ons onderzoek richt zich vooral op de domeinen welzijn, zorg en verslaving, maar reikt vaak voorbij sectorgrenzen – tot thema’s als wonen, werken en schulden.

Ons werk

Het IVO helpt bij het beantwoorden van kleine tot zeer complexe ontwikkel- en onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen en leefstijl, verslaving en zorg. Bijvoorbeeld met proces- en effectevaluaties, beleidsonderzoek en richtlijnontwikkeling op het vlak van welzijn, zorg, verslaving, ggz en maatschappelijke opvang.

Onze expertise

We verbinden wetenschap, beleid en praktijk, werken vaak samen met professionals en ervaringsdeskundigen én volgen maatschappelijk relevante ontwikkelingen op de voet. Zo kunnen we onze opdrachtgevers met goed onderbouwde kennis en doordacht praktijkadvies direct bijstaan en sociaal kwetsbare groepen verder helpen.

Nieuws

Evenementen